Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hiện hành

Ngày hỏi:23/11/2018

Theo như tôi được biết thì chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được phân thành các hạng là hạng I, hạng II, hạng III. Xin cho tôi hỏi điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án tương ứng với các hạng trên theo quy định của pháp luật hiện hành?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hiện hành
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I, Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II và Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III.

   Theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP Thông tư 08/2018/TT-BXD thì cá nhân xin cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với hạng chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cụ thể như sau:

   a. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

   - Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Về kinh nghiệm:

   + Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc quản lý dự án từ 07 năm trở lên;

   + Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

   - Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I.

   b. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

   - Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Về kinh nghiệm:

   + Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc quản lý dự án từ 04 năm trở lên;

   + Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên.

   - Đạt yêu cầu sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II.

   c. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

   - Về trình độ chuyên môn: Có trình chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Về kinh nghiệm:

   + Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc quản lý dự án từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.;

   + Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

   - Đạt yêu cầu sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn