Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I mới nhất

Ngày hỏi:25/07/2018

Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong quá trình tìm hiểu và qua các phương tiện thông tin truyền thông mà tôi được biết thì Chính phủ đã ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực này. Tôi muốn biết theo quy định này để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I thì cần đáp ứng những điều kiện nào? 

Minh Khoa - Bình Định

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 7 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ 15/9/2018) thì điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I được quy định cụ thể như sau:

   Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I khi đáp ứng các điều kiện: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

   Cá nhận được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn