Điều kiện đầu tư kinh doanh là gì?

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi là siunh viên khoa thương mại, Ban tư vấn cho tôi hỏi: Điều kiện đầu tư kinh doanh là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu để tôi tiện tìm hiểu thêm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện đầu tư kinh doanh là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư, có quy định:

   Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư.

   Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây:

   a) Giấy phép;

   b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

   c) Chứng chỉ hành nghề;

   d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

   đ) Văn bản xác nhận;

   e) Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này;

   g) Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn