Điều kiện đề xuất dự án PPP được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Điều kiện đề xuất dự án PPP được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm tại bộ phận đầu tư của một doanh nghiệp nhỏ. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Điều kiện đề xuất dự án PPP được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Phan Công (cong****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện đề xuất dự án PPP được quy định tại Điều 20 Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư như sau:

   1. Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố theo quy định tại Mục 1 Chương này.

   2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   a) Các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

   b) Nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để đề xuất dự án.

   Trên đây là quy định về Điều kiện đề xuất dự án PPP. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn