Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng hạng II

Ngày hỏi:30/08/2018

Để được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng hạng II. Vậy cho tôi hỏi để được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng hạng II thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện nào theo quy định mới nhất hiện nay?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay thì các tổ chức tham gia hoạt động kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng, kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng hạng II thì được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại.

   Theo đó, để được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng hạng II thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 34 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 15/9/2018), cụ thể như sau:

   - Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp;

   - Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác kiểm định xây dựng;

   - Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn