Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu trong đấu thầu

Ngày hỏi:04/10/2018

Tôi biết hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Và tôi tìm hiểu thì thấy để phát hành hồ sơ mới thầu thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy xin cho hỏi điều kiện để phát hành hồ sơ mời thầu theo Luật Đấu thầu hiện hành là như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

   Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu 2013 thì việc phát hành hồ sơ mời thầu trong đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Đối với gói thầu:

   Hồ sơ mời thầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

   - Hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

   - Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật Đấu thầu 2013;

   - Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

   - Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

   - Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

   2. Đối với Dự án

   Hồ sơ mời thầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;

   - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

   - Hồ sơ mời thầu được phê duyệt;

   - Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật Đấu thầu 2013.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn