Điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:04/10/2018

Xin kinh chào! Theo như tôi được biết thì Luật đấu thầu có quy định khi tiên hành lựa chọn nhà thầu thì phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật và phải thực hiện tổ chức đấu thầu trong nước. Vậy cho hỏi có được tổ chức đấu thầu quốc tế hay không? Nếu được thì phải đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế theo quy định hiện hành
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

   Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 thì cơ quan nhà nước có thể tổ chức đấu thầu qua mạng, đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế.

   Trong đó, đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu thầu quốc tế phải đáp ứng các điều kiện theo luật định.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Đấu thầu 2013 thì việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   - Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

   - Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Trường hợp hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế;

   - Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

   Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn