Điều kiện trở thành thành viên lưu ký của VSD là gì?

Ngày hỏi:10/05/2017

Điều kiện trở thành thành viên lưu ký của VSD là gì? Xin chào Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hường, hiện cư trú tại Quận 9, TpHCM. Em hiện đang có ý định đầu tư chứng khoán, nhưng em được biết rằng nhà đầu tư muốn đầu tư chứng khoán bắt buộc phải đầu tư thông qua thành viên lưu ký, nhưng không biết điều kiện trở thành thành viên lưu ký của VSD được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định như thế nào? Mong anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em về điều kiện trở thành thành viên lưu ký và danh sách thành viên hiện có. Em xin cảm ơn.
Cẩm Hường – 0938***** 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề Điều kiện trở thành thành viên lưu ký của VSD được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:
   - Tại Điều 7 Thông tư 05/2015/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn đăng ký làm thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
   1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên lưu ký của VSD phải đáp ứng các điều kiện sau:
   a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp;
   b) Có tối thiểu một (01) thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ;
   c) Có nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ lưu ký đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ của VSD;
   d) Có quy trình nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD;
   đ) Hệ thống phần mềm nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán có khả năng kết nối với cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và phần mềm quản lý hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD.
   2. Thành viên lưu ký được đăng ký cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán cho chi nhánh của mình. Điều kiện đăng ký bao gồm:
   a) Các điều kiện quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này;
   b) Có Quyết định chấp thuận cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp cho chi nhánh.
   3. VSD hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký.
   Bạn có thể tìm đọc Danh sách thành viên lưu ký tại trang web của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Điều kiện trở thành thành viên lưu ký của VSD, để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư 05/2015/TT-BTC.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn