Điều lệ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:23/03/2018

Nội dung điều lệ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Bình. Gần đây, qua báo chí và theo dõi tin tức, tôi được biết Nhà nước vừa ban hành một số quy định mới trong việc hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số bài viết có đề cập đến quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tuy nhiên không phân tích rõ. Cho tôi hỏi, điều lệ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gồm những nội dung nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! 

Ngọc Diệp (diep***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

   Nội dung điều lệ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2018/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

   a) Tên quỹ đầu tư, ngày thành lập, thời hạn hoạt động của quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ;

   b) Mục tiêu hoạt động; lĩnh vực đầu tư; nguyên tắc hoạt động; thời hạn hoạt động của quỹ;

   c) Vốn góp của quỹ và quy định về tăng, giảm vốn góp của quỹ;

   d) Quyền và nghĩa vụ (bao gồm lương, thưởng, phí hoạt động) của công ty thực hiện quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ; các trường hợp thay đổi công ty thực hiện quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ;

   đ) Quy định về Đại hội nhà đầu tư;

   e) Quy định về thẩm quyền quyết định danh Mục đầu tư;

   g) Quy định về việc lưu giữ sổ đăng ký nhà đầu tư của quỹ;

   h) Quy định về phân chia lợi nhuận;

   i) Quy định về giải quyết xung đột lợi ích;

   k) Quy định về chế độ báo cáo;

   l) Quy định về giải thể, thanh lý quỹ;

   m) Quy định về chuyển nhượng Phần vốn góp của các nhà đầu tư;

   n) Thể thức tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ;

   o) Các nội dung khác (nếu có).

   Cũng theo quy định này, điều lệ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải được tất cả nhà đầu tư thông qua. Phần Mục tiêu hoạt động tại Điều lệ quỹ phải ghi rõ khuyến cáo như sau: Quỹ này nhằm Mục tiêu đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc đầu tư vào quỹ này chỉ phù hợp đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của quỹ. Nhà đầu tư vào quỹ này cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia góp vốn, quyết định đầu tư.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ của Ban biên tập đối với thắc mắc của bạn về nội dung điều lệ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm các quy định cụ thể tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn