DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày hỏi:30/12/2013

Doanh nghiệp (DN) của tôi làm nghề thủ công (gỗ, mây tre). Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết, DN như của tôi được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ. Tôi muốn biết cụ thể về chính sách này

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghị định 210/2013 ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định như sau: Đối với DN chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được hỗ trợ như sau: Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ rừng trồng; tre công nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ: - Hỗ trợ đầu tư 20 tỷ đồng/nhà máy SX gỗ MDF quy mô trên 30.000 m3 MDF/năm trở lên; hỗ trợ đầu tư 10 tỷ đồng/nhà máy đối với các nhà máy chế biến ván dăm, tre ép công nghiệp có quy mô trên 20.000 m3 trở lên để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng và xử lý chất thải. - Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm với mức 1.500 đồng/tấn/km; khoảng cách được tính từ địa điểm đặt nhà máy đến trung tâm TP. Hà Nội, hoặc trung tâm TP. Đà Nẵng, hoặc trung tâm TP. Hồ Chí Minh theo đường ô tô gần nhất; khối lượng vận chuyển tính theo công suất thiết bị thực tế nhà máy; thời gian tính hỗ trợ là 5 năm, tổng hỗ trợ được chia làm ba lần, kinh phí hỗ trợ ngay sau khi hoàn thành nhà máy bảo đảm tối thiểu 70% tổng số kinh phí hỗ trợ. Các dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ nêu trên phải bảo đảm các điều kiện sau: - Dự án được chấp thuận cho phép đầu tư của UBND cấp tỉnh. - Các nhà máy SX ván MDF, ván dăm phải kết hợp với SX ván sàn, ván thanh, ván ghép thanh, ván ép để tránh lãng phí tài nguyên; sản lượng của sản phẩm kết hợp này được tính vào công suất hỗ trợ vận chuyển. - Thiết bị được SX tại các nước phát triển; trường hợp SX tại các nước đang phát triển thì thiết bị phải mới 100%. Nhà máy không được dời địa bàn đăng ký SX trong vòng 20 năm. - Diện tích rừng trồng và nguyên liệu hiện có trên địa bàn tỉnh phải đủ cho nhà máy hoạt động tối thiểu 60% công suất trong 5 năm đầu tiên. Dự án phải sử dụng tối thiểu 30% lao động địa phương. - Tổng công suất thiết bị thực tế của các nhà máy được hỗ trợ vận chuyển không quá 200.000 tấn cho mỗi tỉnh. - Đối với tỉnh đã có nhà máy SX bột giấy quy mô từ 50.000 tấn/năm trở lên không thuộc đối tượng hỗ trợ. - Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường. Trên đây là chính sách mới của Nhà nước, có hiệu lực vào tháng 2/2014. Bạn cần nghiên cứu toàn bộ nghị định trên để vận dụng trong DN của mình


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn