Doanh nghiệp bảo hiểm có chịu trách nhiệm do lỗi thiết kế của nhà đầu tư công trình xây dựng không?

Ngày hỏi:24/09/2019

Tôi làm việc tại doanh nghiệp xây dựng, công ty tôi có mua bảo hiểm bắt buộc xây dựng. Tôi có thắc mắc là công ty bảo hiểm có chịu trách nhiệm do lỗi thiết kế của nhà đầu tư công trình xây dựng không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm có chịu trách nhiệm do lỗi thiết kế của nhà đầu tư công trình xây dựng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP thì Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

   a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

   b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

   c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

   d) Tổn thất mang tính thảm họa;

   đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

   Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 329/2016/TT-BTC thì:

   1. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

   a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, như:

   - Tổn thất phát sinh do bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch.

   - Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

   - Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối với công trình xây dựng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

   - Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi công, tính toán, đo đạc, thiết kế, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm, tư vấn sử dụng các chất amiăng hoặc các nguyên liệu có chứa chất amiăng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

   Như vậy, tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối vưới công trình xây dựng đây là được xem là tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý nên doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường tổn thất này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty bảo hiểm
  Bảo hiểm bắt buộc xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn