Doanh nghiệp dự án PPP phát hành trái phiếu phải đáp ứng điều kiện nào?

Ngày hỏi:28/07/2020

Theo những quy định về dự án PPP sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, cho hỏi doanh nghiệp dự án PPP được phát hành trái phiếu phải đáp ứng điều kiện nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 78 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Số vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu không vượt quá giá trị phần vốn vay được xác định tại hợp đồng dự án PPP;

   - Vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện dự án theo hợp đồng dự án PPP hoặc cho việc cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp;

   - Doanh nghiệp dự án PPP phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu. Việc giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

   Như vậy doanh nghiệp dự án PPP phát hành trái phiếu phải đáp ứng 03 điều kiện nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn