Doanh nghiệp FDI phải kê khai, nộp thuế khi NK hàng hóa

Ngày hỏi:31/03/2007
Doanh nghiệp FDI phải kê khai, nộp thuế khi NK hàng hóa như thế nào?

  Nội dung này được Tổng cục Hải quan tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.
   Tổng cục Hải quan hướng dẫn về chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa như sau:

   Căn cứ khoản 3, Điều 3 và khoản 4, Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

   Căn cứ khoản 8, Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

   Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được xử lý hoàn số tiền thuế đã nộp theo quy định tại khoản 8, Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

   Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Công ty Luật TNHH Đào và Đồng nghiệp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn