Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Ngày hỏi:06/08/2010

Nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân vay hay không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại. Việc cho lại này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

   Câu hỏi: "Tiêu chí các dự án của doanh nghiệp tư nhân như thế nào thì vay vốn ODA?" được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp như sau: Các dự án của doanh nghiệp tư nhân được vay lại nguồn vốn ODA theo yêu cầu phải là những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA theo quy định tại Điều 3 Nghị định131/2006/NĐ-CP của Chính phủ, có báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có phương án tài chính đáp ứng được các điều kiện vay lại theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP.

   Về phương pháp và cách thức làm các thủ tục để doanh nghiệp tư nhân vay vốn ODA, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện theo quy định tại Khoản 1 (Cho vay lại vốn ODA cho các chương trình, dự án đầu tư và Cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) và Khoản 2 (Cho vay lại vốn vay ODA cho các chương trình, dự án đầu tư và Cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng), Điều 19, Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

   Nguồn vốn ODA (viện trợ phát triển chính thức) là hình thức hỗ trợ của chính phủ các nước, các định chế tài chính (WB, ADB, IMF…), các tổ chức quốc tế (UNDP, UNICEF…), dành cho các nước đang phát triển.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn