Dự án đầu tư nào được giảm 25% số tiền ký quỹ khi nhà nước cho thuê đất?

Ngày hỏi:03/09/2019

Công ty tôi thực hiện dự án tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án. Cho hỏi  công ty tôi có phải ký quỹ không, nghe nói nếu ký quỹ thì chúng tôi được giảm 25% đúng không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Nghị định 118/2015/NĐ-CP

   - Theo Phụ lục II thì huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

   - Theo Khoản1 Điều 27: Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

   - Theo Khoản 6 Điều 27: Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất.

   => Như vậy, khi công ty bạn thực hiện dự án đầu tư mà được nhà nước cho thuê đất thì phải thực hiện ký quỹ theo quy định. Mặt khác, do dự án đầu tư của công ty bạn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên sẽ được giảm 25% số tiền ký quỹ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT