Dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn được giảm tiền ký quỹ theo mức nào?

Ngày hỏi:03/09/2019

Công ty tôi mới nộp hồ sơ đăng ký dự án đầu tư, ngành nghề kinh doanh của chúng tôi là sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thực hiện tại huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Chúng tôi dự định sẽ thuê đất của nhà nước để thực hiện dự án, cho hỏi nếu được nhà nước cho thuê đất công ty có phải thực hiện ký quỹ không? Nếu có thì với ngành nghề và địa bàn trên thì có được giảm tiền ký quỹ không? Mức giảm cụ thể, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ sở pháp lý: Nghị định 118/2015/NĐ-CP,

   - Theo phụ lục I: Ngành nghề sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư.

   - Tại Phụ lục II: huyện Gò Công Đông, Tiền Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

   - Khoản 1 Điều 27: Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

   - Khoản 6 Điều 27: Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong trường hợp sau: Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì sẽ thuê đất của nhà nước để thực hiện dự án, do đó nếu được nhà nước cho thuê đất thì công ty bạn phải thực hiện ký quỹ theo quy định. Mặt khác, công ty bạn thực hiện dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nên sẽ được giảm 50% số tiền ký quỹ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn