Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công có được điều chỉnh không?

Ngày hỏi:17/09/2021

Đơn vị mình đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công. Do có một số thay đổi về dự án, không biết bên mình có được phép điều chỉnh dự án hay không? Có những trường hợp nào được điều chỉnh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công có được điều chỉnh không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, trong đó:

   Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

   Việc điều chỉnh dự án PPP được thực hiện theo quy định tại pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014.

   Như vậy, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công được điều chỉnh nếu thuộc các trường hợp sau:

   - Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

   - Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

   - Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

   - Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

   - Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án.

   Do đó, nếu dự án của đơn vị chị đang thực hiện thuộc một trong những trường hợp nếu trên thì có thể thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn