Dự án nhóm B là gì?

Ngày hỏi:18/12/2018

Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C. Vậy các anh chị cho tôi hỏi dự án nhóm B là gì? Các tiêu chí nào để xác định là dự án đầu tư nhóm B?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự án nhóm B là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 9 Luật đầu tư công 2019 quy định các tiêu chí phân loại dự án nhóm B, cụ thể như sau:

   - Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Luật đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng.

   - Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Luật đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng.

   - Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Luật đầu tư công 2019có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.

   - Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Luật đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng.

   Trên đây là các tiêu chí phân loại dự án nhóm B.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn