Dự án sản xuất chất nổ có thuộc nhóm A hay không?

Ngày hỏi:19/11/2020

Cho hỏi theo quy định pháp luật về đầu tư công thì đối với dự án sản xuất chất nổ có thuộc nhóm A hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1b Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 quy định như sau:

   Trừ dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này, dự án thuộc một trong các tiêu chí sau đây là dự án nhóm A:

   1. Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật;

   b) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ.

   Như vậy, theo quy định thì dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ được xem là dự án nhóm A theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chất nguy hiểm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn