Dự án xây dựng thuộc nhóm C yêu cầu chứng chỉ gì đối với trưởng ban quản lý dự án và các thành viên?

Ngày hỏi:25/08/2015
Tôi có một câu hỏi sau xin quý anh( chị) trả lời giúp Trung tâm tôi thuộc Sở Nông Nghiệp được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép xây dựng 01 trại nghiên cứu thực nghiệm 2,2 ha. Theo NĐ 59 thì dự án xây dựng thuộc nhóm C vậy yêu cầu đối với trưởng ban quản lý dự án và các thành viên cần có những chứng chỉ gì? Giám đốc trung tâm có thể là trưởng ban quản lý ko?hay phải là giám đốc Sở NN?

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • - Về hình thức tổ chức quản lý dự án phải được phê duyệt trong quyết định phê duyệt dự án theo quy định tại điều 62 của Luật Xây dựng 2014.

   - Trường hợp Chủ đầu tư được cấp quyết định đầu tư cho phép trực tiếp quản lý dự án, được phép thành lập Ban quản lý dự án theo Điều 19 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đối chiếu với trường hợp bạn hỏi là dự án nhóm C, căn cứ theo Khoản 3 Điều 19 thì Ban quản lý dự án do Chủ đầu tư thành lập phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, năng lức cá nhân giám đốc quản lý dự án theo Khoản 2 điều 54. Chúng tôi nghĩ rằng với đơn vị bạn trực thuộc Sở NN&PTNT, không phải đơn vị chuyên ngành hoạt động xây dựng, rất khó đủ điều kiện năng lực theo quy định của Ban quản lý và năng lực các cá nhân các thành viên tham gia Ban quản lý.

   Bạn hãy đọc Khoản 3 Điều 19, Khoản 3 Điều 64 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đối chiếu với thực tế đơn vị mình sẽ rõ là ai sẽ làm được Giám đốc Ban quản lý dự án trường hợp được phép thành lập để quản lý 1 dự án.

   Phương án tốt nhất là các Chủ đầu tư không đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định, thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, Tư vấn quản lý dự án thực hiện việc quản lý dự án cho mình.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn