Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn được quy định thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2017

Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hoàng Việt (viet****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn được quy định tại Điều 29 Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn như sau:

   1. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư hoặc cơ quan phê duyệt phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn.

   2. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn phải được cơ quan quyết định đầu tư cảng cạn đó phê duyệt nhưng không được thấp hơn giá đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn bao gồm:

   a) Giá thu cố định là giá tính trên cơ sở tỷ lệ khấu hao tài sản hàng năm, tiền trả nợ vay và lãi vay (nếu có), chi phí phục vụ quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn cho thuê và các chi phí khác theo quy định. Thời gian sử dụng kết cấu hạ tầng cảng cạn để tính giá cho thuê tối đa là 50 năm. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn không thấp hơn giá thu cố định;

   b) Giá thu thay đổi là giá thu theo tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê hàng năm.

   3. Căn cứ và cơ sở xác định giá cho thuê:

   a) Giá trị tài sản cho thuê;

   b) Đặc tính kỹ thuật tài sản cho thuê;

   c) Điều kiện cho thuê;

   d) Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên;

   đ) Các điều kiện cần thiết khác.

   4. Giá cho thuê sẽ được xem xét, điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

   a) Định kỳ 05 năm một lần;

   b) Khi tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trên 15%/năm;

   c) Các trường hợp khác do bên cho thuê hoặc bên thuê đề xuất và được cơ quan quyết định đầu tư chấp thuận.

   Trên đây là quy định về Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 38/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn