Giá thuê đất thông qua đấu giá bị thay đổi 1 năm 1 lần có đúng không?

Ngày hỏi:19/08/2019

Tôi được nhà nước cho thuê đất thông qua bán đấu giá, tôi có nghe nói giá thuê đất thông qua đấu giá bị thay đổi 01 năm 01 lần có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP quy định về giá thuê đất thông qua đấu giá, cụ thể như sau:

   *Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

   Tiền thuê đất trong trường hợp này xác định theo đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm, và đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

   => Như vậy đối với trường hợp thuê đất thông qua bán đấu giá trả tiền 01 lần thì người sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm theo đơn trúng đấu thầu. Sau 10 năm thì nhà nước sẽ điều chỉnh giá với mức điều chỉnh không quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

   *Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

   => Thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất và không có sự điều chỉnh.

   Vậy nên, tùy thuộc việc thuê đất thông qua đấu giá trả tiền 01 lần hoặc hàng năm thì đơn giá trúng đấu giá sẽ điều chỉnh hay không. Và việc điều chỉnh đơn giá trúng đấu giá 10 năm mỗi lần và mỗi lần không quá 30% giá lúc đầu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bán đấu giá
  Đấu giá quyền sử dụng đất
  Đấu giá bất động sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn