Giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT được tính như thế nào?

Ngày hỏi:26/08/2019

Công ty tôi được mời tham dự án BT (XD-CG) của tỉnh vào tháng 10, chúng tôi đang cân nhắc về quyền lợi để có nên tham gia hay không? Cho hỏi trường hợp Tỉnh thanh toán bằng quỹ đất của theo kế hoạch của tỉnh thì giá trị của quỹ đất này được tính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định:

   Giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Không thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì giá trị quỹ đất được tính dựa trên tiền sử dụng đất nếu hình thức là giao đất hoặc tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê nếu hình thức là cho thuê đất.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn