Giá trị trụ sở làm việc thanh toán dự án BT có cố định không?

Ngày hỏi:28/08/2019

Xin chào, công ty tôi sắp tới sẽ tham gia đấu thầu dự án BT của tỉnh, tôi biết khi có kết quả đấu thầu sẽ thực hiện xác định giá trị tài sản thanh toán cho dự án (cụ thể là trụ sở làm việc), nhằm chuẩn bị kiến thức tốt nhất để đảm bảo lợi ích cho công ty, xin cho hỏi việc xác định giá trị trụ sở làm việc kể từ thời điểm UBND tỉnh quyết định giao đất có phải là cố định đến khi thanh toán luôn hay không? Nhờ tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định

   - Giá trị trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT được xác định tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không thay đổi kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tại thời điểm ký Hợp đồng BT, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   - Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị trụ sở làm việc thanh toán thì thực hiện như sau:

   + Giá trị điều chỉnh trụ sở làm việc thanh toán xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Giá trị điều chỉnh được ghi nhận bằng Phụ lục Hợp đồng BT ký kết giữa các Bên ký kết Hợp đồng BT.

   + Giá trị điều chỉnh trụ sở làm việc thanh toán ghi tại Phụ lục Hợp đồng BT được tổng hợp vào giá trị trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên giá trị trụ sở làm việc dùng để thanh toán cho dự án BT có thể bị thay đổi nếu trong quá trình thực hiện dự án nhà nước có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Và sẽ điều chỉnh lại giá trị vào phụ lục hợp đồng BT.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT