Giải đáp về tỷ giá khi tính thuế nhà thầu nước ngoài

Ngày hỏi:26/08/2015

Công ty chúng tôi có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, khi tính thuế nhà thầu nước ngoài, tỷ giá DN áp dụng là tỷ giá nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại:

   - Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

   - Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

   - Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập DN;

   - Điều 11 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

   - Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ;

   - Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán DN.

   Theo đó, việc quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam khi phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

   Trường hợp DN khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài có phát sinh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập DN của nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế (tỷ giá mua vào) của NHTM nơi DN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh doanh thu.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn