Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG và kho LNG được quy định ra sao?

Ngày hỏi:09/11/2019

Tìm hiểu quy định trong việc xây dựng kho xăng dầu để đảm bảo an toàn. Ban biên tập cho tôi hỏi: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG và kho LNG được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG và kho LNG được quy định tại Phụ lục của Thông tư 34/2017/TT-BCT về sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-BCT, cụ thể như sau:

   1. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có).

   2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế (theo quy định tại Điều 18 Nghị định 46/2015/NĐ-CP) làm căn cứ để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế xây dựng công trình.

   3. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

   4. Các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn