Giám đốc Sở có được kiêm nhiệm Giám đốc Quản lý dự án?

Ngày hỏi:09/01/2017

Ông Phạm Thành Đạt, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, hỏi: Việc đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Sở NNPTNT kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành, một số cán bộ của Sở và Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm công tác tại Ban QLDA có phù hợp với quy định không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Khoản 3, Điều 3 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức QLDA đầu tư xây dựng quy định, cán bộ, viên chức trong biên chế Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không được kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ QLDA.

   Theo đó, việc đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Sở kiêm nhiệm Giám đốc Ban QLDA cũng như các cán bộ trong Sở làm nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác QLDA tại Ban QLDA chuyên ngành, khu vực là không phù hợp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn