Giám sát, theo dõi quá trình sơ tuyển khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày hỏi:31/08/2019

Mới đây hội hòm thư điện tử của chúng tôi có nhận được thắc mắc của bạn Ngọc Huy gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Giám sát, theo dõi quá trình sơ tuyển khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giám sát, theo dõi quá trình sơ tuyển khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Chương I Phần 1 Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   - Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị nêu tại BDL giám sát, theo dõi quá trình lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án.

   - Trường hợp nhà đầu tư phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà đầu tư có trách nhiệm thông báo với cá nhân hoặc đơn vị được phân công giám sát, theo dõi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn