Gói thầu đã bị hủy có được chọn lại đơn vị trúng thầu không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Xin luật sư giải đáp vấn đề liên quan đến mua sắm VTTB. Công ty A tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD có giá gói thầu khoảng 500 triệu đồng, thủ tục lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất đến bước phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, cho điều chuyển chức năng nhiệm vụ theo yêu cầu công ty mẹ từ Công ty A chuyển sang Công ty B, nên công ty A đã ra quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu. Cho hỏi Công ty B có được sử dụng kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty A mua sắm gói thầu nêu trên được không? và theo hình thức nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Gói thầu đã bị hủy có được chọn lại đơn vị trúng thầu không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy định các trường hợp hủy thầu như sau:

   Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

   1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

   2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

   3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

   4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư."

   Theo đó, căn cứ theo quy định pháp luật, hoạt động đấu thầu chỉ được hủy thầu khi có những căn cứ theo các trường hợp mà pháp luật quy định nêu trên.

   Theo quy định nêu trên, pháp luật hiện nay không khuyến khích việc chủ đầu tư tự ý hủy thầu mà chỉ được hủy thầu trong những trường hợp nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đấu thầu được diễn ra hiệu quả và minh bạch, đảm bảo quyền của bên mời thầu và bên dự thầu. Do đó, Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hủy thầu. Tuy nhiên, khi thuộc trường hợp hủy thầu theo Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013, căn cứ Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

   – Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu 2013 trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

   – Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin theo quy định về kết quả lựa chọn nhà đầu tư và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

   Theo đó, với các trường hợp hủy thầu khác, chủ đầu tư cần thực hiện việc thông báo tới các nhà đầu tư tham gia dự thầu và nêu rõ lý do theo quy định đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin về việc hủy thầu và nêu rõ lý do trên phương tiện thông tin đại chúng bao gồm hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc ít nhất 1 kỳ đăng tải trên Báo đầu thầu. Khi hủy thầu xong mà bạn muốn đấu thầu lại thì làm thủ tục theo quy trình đấu thầu mà pháp luật đấu thầu quy định như thông thường, tùy theo hình thức đấu thầu mà bạn lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh....

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trong trường hợp này vì công ty A đã thực hiện việc hủy thầu do vậy công ty B không được phép sử dụng kết quả lựa chọn nhà thầu của công ty A mà phải thực hiện thủ tục đấu thầu lại theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT