Gói thầu hỗn hợp dưới 30 tỷ có phải là gói thầu có quy mô nhỏ không?

Ngày hỏi:08/04/2021

Cho mình hỏi gói thầu hỗn hợp có giá trị dưới 30 tỷ thì có được xác định là gói thầu có quy mô nhỏ hay không? Căn cứ pháp lý.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ như sau:

   Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

   Theo quy định này, gói thầu hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng thì được xác định là gói thầu có quy mô nhỏ.

   Như vậy, trường hợp của bạn đề cập, gói thầu hỗn hợp có giá trị dưới 30 tỷ đồng, nếu cụ thể là không quá 20 tỷ đồng thì mới được xác định là gói thầu quy mô nhỏ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn