Gói thầu tư vấn trên 500 triệu không được chỉ định thầu?

Ngày hỏi:08/04/2019

Đơn vị hiện đang có gói thầu tư vấn có giá trị trên 820 triệu đồng. Đơn vị hiện muốn thực hiện chỉ định thầu cho một nhà thầu thực hiện gói thầu trên đây thì có được không? Mong luật sư hướng dẫn giúp đơn vị chúng tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Gói thầu tư vấn trên 500 triệu không được chỉ định thầu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật đấu thầu 2013 thì chỉ đình thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

   Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013. Đối với một số trường hợp, việc chỉ định thầu chỉ được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện chỉ định thầu theo quy định của pháp luật.

   Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 22 Luật đấu thầu 2013.

   Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 thì các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn có thể được áp dụng hình thức chỉ định thầu để thựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu.

   Tuy nhiên, Tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu

   Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

   1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

   2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì chỉ định thầu chỉ được áp dụng đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn từ 500 triệu đồng trở xuống.

   Đồng nghĩa, trường hợp gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trên 500 triệu đồng thì không được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

   Do đó: Trường hợp đơn vị hiện đang có gói thầu tư vấn có giá trị trên 820 triệu đồng, lớn hơn 500 triệu đồng, nên đơn vị không được áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện đối với gói thầu đó.

   Trong trường hợp này, đơn vị phải áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu sau đây để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn có giá trị trên 820 triệu đồng: đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chào hàng cạnh tranh; hoặc mua sắm trực tiếp;

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn