Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn?

Ngày hỏi:28/04/2020

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn? Trích dẫn văn bản mới nhất. - Đây là thắc mắc của chị Lan (lan***@gmail.com).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/06/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn:

   1. Xây dựng và kinh doanh sân gôn khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

   2. Lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép.

   3. Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   4. Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, có 4 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn