Hiệu lực công văn 1297/SXD-QLKTXD

Ngày hỏi:03/05/2013
Công văn số 1297/SXD-QLKTXD do Sở Xây dựng TPHCM ban hành ngày 29/02/2008 chủ yếu là hướng dẫn Thông tư 05/2007/TT-BXD, nay Thông tư này đã bị thay thế bởi Thông tư 04/2010/TT-BXD. Hỏi vậy công văn 1297/SXD-QLKTXD có còn hiệu lực không? Người gửi: Nguyễn Hữu Đức

  Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Chào bạn Nguyễn Hữu Đức,
   Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau:
   Công văn số 1297/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2009 của Sở Xây dựng thành phố về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là công văn công bố tập đơn giá khảo sát xây dựng đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định 103/2006/QĐ-UBND). Trong đó có căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập dự toán công trình;
   Hiện nay, Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã bải bỏ và thay thế bằng Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình không ảnh hưởng đến hiệu lực của Công văn số 1297/SXD-QLKTXD.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn