Hình thức báo cáo về xúc tiến đầu tư

Ngày hỏi:26/05/2021

Theo chế độ báo cáo hoạt động đầu tư thì báo cáo về xúc tiến đầu tư được thực hiện bằng hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức báo cáo về xúc tiến đầu tư
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 104 Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định về hình thức báo cáo về xúc tiến đầu tư như sau:

   - Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư;

   - Các cơ quan chủ trì hoạt động xúc tiến đầu tư gửi báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn