Hình thức đầu tư ra nước ngoài?

Ngày hỏi:14/06/2016

Hình thức đầu tư ra nước ngoài?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

 • Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

  Theo pháp luật Đầu tư có quy định, hình thức đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư bao gồm:

  Hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài:

  - Hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài gồm 4 hình thức sau:

  + Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

  + Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

  + Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

  + Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

  - Trong đó nhà đầu tư trực tiếp ra nước ngoài bao gồm:

  + Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;

  + Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;  

  + Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;  

  + Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Các nhà đầu tư này thực hiện quy định theo pháp luật đầu tư hiện hành, Nghị định của chính phủ ban hành kèm theo, trong đó với trường hợp nhà đầu tư đề nghị đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định thì Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: 

  - Hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm các hình thức như mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

  - Đối với hình thức này thì Nhà đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm:  

  + Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

  + Cá nhân có quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; 

  Căn cứ pháp lý: Điều 52 Luật Đầu tư 2014, Nghị định 83/2015/ NĐ- CP quy định về việc đầu tư ra nước ngoài, Nghị định 135/2015/ NĐ -Cp quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

   

   


Nguồn:

Theo TinMới
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn