Hình thức sử dụng đất nào được sử dụng thanh toán cho dự án BT?

Ngày hỏi:26/08/2019

Công ty tôi là công ty về xây dựng giao thông, hạ tầng, sắp tới ngày 15/10 chúng tôi sẽ tham gia đầu thầu dự án của nhà nước về xây dựng bệnh viện, hình thức dự án là xây dựng - chuyển giao. Cho hỏi sau khi trúng thầu chúng tôi có thể được thanh toán bằng quyền sử dụng đất không? Nếu được thì theo hình thức giao đất được không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 5 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định:

   - Tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm:

   + Quỹ đất.

   + Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

   + Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng).

   + Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

   - Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư áp dụng hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn có quyền yêu cầu đơn vị nhà nước thanh toán bằng quyền sử dụng đất, tuy nhiên yêu cầu của bạn sẽ được xem xét, nếu quy định của đơn vị có cho phép và quỹ đất của đơn vị còn thì công ty bạn có thể được thanh toán bằng quyền sử dụng đất. Nếu được thanh toán thì công ty bạn sẽ được xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê cho cả thời gian thuê.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn