Hồ sơ đăng ký đầu tư được sử dụng ngôn ngữ nước ngoài không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Công ty tôi là công ty nước ngoài, thành lập tại Đài Loan, sắp tới công ty tôi dự định sẽ tiến hành đầu tư dự án tại Việt Nam. Cho hỏi là công ty tôi nộp hồ sơ đăng ký đầu tư bằng tiếng anh thì có được chấp nhận tại Việt Nam không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký đầu tư như sau:

   - Hồ sơ đăng ký đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt.

   - Trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt hợp lệ kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

   - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký đầu tư được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đầu tư.

   - Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch hoặc bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu bạn chỉ nộp hồ sơ đăng ký đầu tư bằng tiếng anh thì sẽ không được chấp nhận. Theo quy định thì công ty bạn phải thực hiện dịch hồ sơ đăng ký đầu tư ra tiếng Việt và nộp kèm với bản tiếng Anh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn