Hồ sơ đề nghị thanh toán đối với công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng

Ngày hỏi:20/06/2017

Hồ sơ đề nghị thanh toán đối với công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Minh Long, hiện tại đang làm việc cho một nhà đầu tư xây dựng các dự án đầu tư có vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Vừa rồi tôi được cấp trên giao chuẩn bị hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước. Do là lần đầu nên tôi có một số sai sót. Cho tôi hỏi, hồ sơ đề nghị thanh toán đối với công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng được quy định bao gồm các thành phần nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định trên tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Lê Minh Long (long*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị thanh toán đối với công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm:

   - Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng kèm theo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03.a kèm theo).

   Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng kèm theo Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo).

   - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo.

   - Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.

   Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn thì chủ đầu tư gửi hồ sơ về Kho bạc nhà nước. Khi nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ thì:

   - Kho bạc Nhà nước sẽ căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện dự án), số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán cho chủ đầu tư.

   - Trong quá trình thanh toán, trường hợp phát hiện sai sót trong hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan thanh toán vốn đầu tư thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

   Ngoài ra, số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình sẽ không vượt dự toán được duyệt đối với trường hợp chỉ định thầu, tự thực hiện; tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án. Lũy kế số vốn thanh toán cho dự án không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ đề nghị thanh toán đối với công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên thêm khảo thêm quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn