Hồ sơ giám định tư pháp xây dựng

Ngày hỏi:31/08/2017

Hồ sơ giám định tư pháp xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Bảo Long. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định liên quan đến giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, hồ sơ giám định tư pháp xây dựng được quy định bao gồm các nội dung nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Bảo Long (baolong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ giám định tư pháp xây dựng được quy định tại Điều 14 Thông tư 04/2014/TT-BXD hướng dẫn về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Cụ thể là:

   Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng phải lập báo cáo kết luận giám định và tập hợp các tài liệu khác có liên quan thành hồ sơ giám định tư pháp xây dựng theo quy định tại Khoản 1 điều 33 Luật Giám định tư pháp. Báo cáo kết luận giám định tư pháp xây dựng bao gồm các nội dung sau:

   1. Căn cứ thực hiện giám định:

   a) Họ, tên người thực hiện giám định; tổ chức thực hiện giám định;

   b) Tên cơ quan tiến hành tố tụng; họ, tên người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định; số văn bản trưng cầu giám định hoặc họ, tên người yêu cầu giám định; thời gian nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định;

   c) Hợp đồng giám định hoặc văn bản thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

   2. Thông tin chung về đối tượng giám định (quy mô, đặc điểm hiện trạng...) và các thông tin khác có liên quan (Điều kiện tự nhiên, địa chất...).

   3. Nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định.

   4. Phương pháp thực hiện giám định.

   5. Các kết quả thí nghiệm, phân tích, đánh giá.

   6. Kết luận về các nội dung theo quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định.

   7. Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ giám định tư pháp xây dựng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 04/2014/TT-BXD.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn