Hồ sơ hợp đồng dự án PPP gồm những giấy tờ nào?

Ngày hỏi:24/07/2020

Được biết sắp tới các quy định về đầu tư dự án PPP theo hình thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy có quy định thế nào về hồ sơ hợp đồng dự án PPP? Hồ sơ gồm có những giấy tờ gì? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), hồ sơ hợp đồng dự án PPP bao gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:

   - Hợp đồng dự án PPP bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

   - Phụ lục hợp đồng (nếu có);

   - Biên bản đàm phán hợp đồng;

   - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

   - Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;

   - Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu.

   Trên đây là những tài liệu chủ yếu trong hồ sơ hợp đồng dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn