Hồ sơ, nội dung trình thẩm định dự toán tổng dự toán xây dựng công trình trong Công an nhân dân

Ngày hỏi:29/08/2018

Chào Ban biên tập, tim hiểu quy định của pháp luật về việc xây dựng công trình trong công an nhân dân. Có thắc mắc tôi mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Hồ sơ, nội dung trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình trong Công an nhân dân được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ, nội dung trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình trong Công an nhân dân được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, cụ thể như sau:

   - Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán gồm:

   + Tờ trình xin phê duyệt thiết kế, dự toán;

   + Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, bản sao báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan khác;

   + Hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt;

   + Các tài liệu về khảo sát xây dựng, địa hình, khí tượng thủy văn và các tài liệu liên quan khác;

   + Các văn bản quy định về quy hoạch kiến trúc xây dựng;

   + Hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật;

   + Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật;

   + Dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình;

   + Biên bản nghiệm thu các hồ sơ khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình, thiết kế, dự toán, các tài liệu tư vấn liên quan khác;

   + Báo cáo thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có);

   + Hồ sơ tư cách pháp nhân của các đơn vị tư vấn (tư vấn khảo sát địa chất công trình, tư vấn khảo sát địa hình, tư vấn lập thiết kế, dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán);

   + Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình.

   - Nội dung thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán (nêu tóm tắt) gồm:

   + Tên công trình;

   + Địa điểm xây dựng công trình;

   + Tổng mức đầu tư được duyệt;

   + Quy mô xây dựng;

   + Các đơn vị tư vấn;

   + Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng áp dụng;

   + Nội dung và chất lượng hồ sơ do đơn vị tư vấn thiết kế lập.

   - Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật gồm:

   + Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng;

   + Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình;

   + Trang thiết bị công trình.

   - Kết quả thẩm định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình gồm:

   + Dự toán (tổng dự toán) do tư vấn thiết kế lập;

   + Dự toán (tổng dự toán) sau khi thẩm định, đề xuất phê duyệt;

   + Giá trị dự toán (tổng dự toán) sau khi thẩm định, thay đổi so với giá trị dự toán (tổng dự toán) tư vấn thiết kế lập: Tăng, giảm. Giải trình lý do;

   + Giá trị tổng dự toán sau khi thẩm định, thay đổi so với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt: Tăng, giảm, Giải trình lý do;

   - Kết luận, kiến nghị.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn