Hồ sơ, tài liệu của dự án đầu tư của dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Minh, đang là công chức hiện đang làm việc tại một cơ quan hành chính nhà nước. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau tôi mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Hồ sơ, tài liệu của dự án đầu tư của dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ, tài liệu của dự án đầu tư của dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Hồ sơ, tài liệu của dự án đầu tư của dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc Nhà nước (nơi mở tài khoản thanh toán) các tài liệu cơ sở của dự án đầu tư (các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của Chủ đầu tư; tài liệu này chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp có sự bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

   a) Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

   - Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.

   - Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

   - Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với nhà thầu.

   b) Đối với dự án thực hiện đầu tư:

   - Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

   - Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng).

   - Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật).

   - Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn