Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong đầu tư công được quy định thế nào?

Ngày hỏi:24/12/2016

Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong đầu tư công được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư công, tuy nhiên có một số quy định tôi chưa hiểu lắm. Vì thế, tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong đầu tư công được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Quốc Dũng (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong đầu tư công được quy định tại Điều 20 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

   1. Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án bao gồm:

   a) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

   b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này;

   c) Báo cáo thẩm định nội bộ;

   d) Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan có thẩm quyền;

   đ) Lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với dự án khẩn cấp);

   e) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

   2. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Thường trực Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định quy định tại Khoản 1 Điều này theo quy định sau:

   a) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình: 20 bộ tài liệu;

   b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A: 15 bộ tài liệu;

   c) Báo cáo đề xuất chủ trương dự án nhóm B, nhóm C: 05 bộ tài liệu.

   Cơ quan chủ trì thẩm định hoặc Thường trực Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có thể yêu cầu chủ chương trình và cơ quan quản lý dự án bổ sung số lượng hồ sơ thẩm định nếu thấy cần thiết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong đầu tư công. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 20 Nghị định 136/2015/NĐ-CP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn