Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình điều chỉnh trong đầu tư công được quy định thế nào?

Ngày hỏi:26/12/2016

Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình điều chỉnh trong đầu tư công được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM, hiện tại tôi đang làm đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, nhưng có một số vấn đề tôi còn chưa rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình điều chỉnh trong đầu tư công được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hồng Liên (0166***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình điều chỉnh trong đầu tư công được quy định tại Điều 38 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công như sau:

   1. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án điều chỉnh bao gồm:

   a) Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của chương trình, dự án gửi cơ quan có thẩm quyền;

   b) Quyết định đầu tư lần đầu của chương trình, dự án và các quyết định đầu tư điều chỉnh trước đó của chương trình, dự án (nếu có);

   c) Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của chương trình, dự án để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư lần đầu và các lần điều chỉnh trước đó;

   d) Báo cáo thẩm định nội bộ điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án;

   đ) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có).

   2. Số lượng hồ sơ gửi cơ quan chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định này. Cơ quan chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án có thể yêu cầu chủ chương trình và cơ quan quản lý dự án bổ sung số lượng hồ sơ nếu thấy cần thiết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình điều chỉnh trong đầu tư công. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn