Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư công bao gồm những gì?

Ngày hỏi:26/12/2016

Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư công bao gồm những gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư công, tuy nhiên có một số quy định của pháp luật tôi chưa hiểu lắm. Vì thế, tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư công bao gồm những gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hoàng Sơn (son_nguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án đầu tư công bao gồm những nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

   Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án đầu tư công bao gồm:

   a) Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn gửi cơ quan được phân công thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

   b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công và Điều 19 của Nghị định này;

   c) Báo cáo thẩm định nội bộ;

   d) Ý kiến của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với dự án nhóm A; dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý;

   đ) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về những nội dung trong hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án đầu tư công. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn