Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC gồm những gì?

Ngày hỏi:31/07/2020

Anh chị cho em hỏi theo quy định mới thì việc chấm dứt văn phòng điều hành nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC chấm dứt hoạt động theo quy định mới cần hồ sơ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 50 Luật đầu tư 2020 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC, cụ thể như sau:

   - Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

   - Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

   - Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;

   - Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;

   - Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

   - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

   - Bản sao hợp đồng BCC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn