Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định điều chỉnh dự án PPP

Ngày hỏi:22/06/2021

Theo quy định về thẩm định dự án quan trọng quốc gia thì hồ sơ, thủ tục trình thẩm định điều chỉnh dự án PPP được quy định thế nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 41 Nghị định 29/2021/NĐ-CP có quy định hồ sơ, thủ tục trình thẩm định điều chỉnh dự án PPP như sau:

   - Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án của cơ quan có thẩm quyền, gồm:

   + Văn bản đề nghị thẩm định điều chỉnh dự án;

   + Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;

   + Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;

   + Quyết định chủ trương đầu tư;

   + Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư;

   + Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

   - Cơ quan có thẩm quyền gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

   - Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định hồ sơ dự án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.

   - Hồ sơ Hội đồng thẩm định nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

   - Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh dự án theo quy chế làm việc của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn