Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án trong đầu tư công được quy định thế nào?

Ngày hỏi:26/12/2016

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án trong đầu tư công được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Đầu tư công là vấn đề mà mọi người quan tâm hiện nay, trong quá trình tìm hiểu những quy định của pháp luật về vấn đề này, tôi gặp một số khó khăn vì chưa hiểu hết những quy định. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án trong đầu tư công được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Ngọc Anh (anh_nguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án trong đầu tư công được quy định tại Điều 37 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công như sau:

   1. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án:

   a) Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

   b) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;

   c) Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

   d) Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;

   đ) Các tài liệu khác có liên quan.

   2. Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chương trình, dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều này:

   a) Đối với chương trình là 3 bộ tài liệu;

   b) Đối với dự án nhóm A là 3 bộ tài liệu;

   c) Đối với dự án nhóm B, nhóm C là 2 bộ tài liệu.

   Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án có thể yêu cầu cơ quan trình Hồ sơ quyết định đầu tư chương trình, dự án bổ sung số lượng hồ sơ nếu thấy cần thiết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án trong đầu tư công. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn