Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư

Các bước lập hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam?

  Nội dung này được Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • - Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

   - Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

   - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên;

   - Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

   - Các hồ sơ khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao công nghệ; hồ sơ hoặc giải trình đánh giá tác động môi trường; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; chứng chỉ quy hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài.

   2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo hình thức Doanh nghiệp liên doanh gồm:

   - Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

   - Hợp đồng liên doanh;

   - Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh;

   - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên;

   - Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

   - Các hồ sơ khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao công nghệ; hồ sơ hoặc giải trình đánh giá tác động môi trường; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; chứng chỉ quy hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài.

   3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài gồm:

   - Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

   - Điều lệ Doanh nghiệp;

   - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;

   - Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

   - Các hồ sơ khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao công nghệ; hồ sơ hoặc giải trình đánh giá tác động môi trường; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; chứng chỉ quy hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn