Hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc như thế nào?

Ngày hỏi:21/08/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập, anh chị cho tôi hỏi việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc thực hiện như thế nào? Xin giải đáp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 11 Điều 40 Thông tư 15/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc như sau:

   Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (trong trường hợp áp dụng cách thức ký hợp đồng trực tiếp); các cơ sở y tế căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thỏa thuận khung, nhu cầu và kế hoạch sử dụng thuốc của cơ sở y tế đã đăng ký với đơn vị đầu mối để hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

   - Phù hợp với các điều kiện cung cấp trong phạm vi thỏa thuận khung;

   - Giá từng thuốc trong hợp đồng không được vượt giá trúng thầu do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã công bố;

   - Thời gian thực hiện hợp đồng: được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 36 tháng, kể từ ngày kết quả mua thuốc tập trung và thỏa thuận khung có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

   Trên đây là quy định về hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn